Marketing społeczny: na czym polega?

BY Basia Zaraczyńska

Marketing społeczny czyli inaczej marketing społecznie zaangażowany (ang. CRM – Cause Related Marketing) zakłada łączenie interesów biznesowych z kwestiami społecznymi.

Pod pojęciem marketingu społecznego kryją się działania promocyjne, które dodatkowo wspierają inicjatywy społeczne. Marketing społeczny to proces kształtowania, kreowania i dostarczania wartości odbiorcom, czyli potencjalnym klientom, w taki sposób, który uwzględnia ich oczekiwania społeczne i ekologiczne.

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej oczekuje, że przedsiębiorstwa będą aktywnie angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych. Klienci coraz częściej wybierają produkty i usługi nie tylko ze względu na ich jakość i cenę, ale także ze względu na wartości, jakie reprezentują. W odpowiedzi na te zmiany, firmy coraz częściej decydują się na włączenie marketingu społecznego do swojej strategii biznesowej.

Zalety marketingu społecznego

 • Budowanie pozytywnego wizerunku marki: Działania prospołeczne pozwalają firmom budować pozytywny wizerunek, co może zwiększyć zaufanie klientów i przyciągnąć nowych klientów.
 • Zwiększenie zaangażowania klientów: Klienci coraz bardziej doceniają firmy, które angażują się w społeczne inicjatywy. Marketing społeczny może zwiększyć zaangażowanie klientów poprzez pokazanie, że firma dba o dobro społeczne.
 • Wyróżnienie się na tle konkurencji: W dzisiejszym zatłoczonym rynku firma musi się wyróżniać. Angażowanie się w marketing społeczny może pomóc firmie wyróżnić się na tle konkurencji i zyskać przewagę rynkową.
 • Poprawa relacji z interesariuszami: Działania prospołeczne mogą przyczynić się do poprawy relacji z interesariuszami, takimi jak klienci, pracownicy, inwestorzy i społeczność lokalna.
 • Wzrost lojalności klientów: Klienci często wykazują większą lojalność wobec firm, które angażują się w społeczne inicjatywy. Marketing społeczny może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów i długoterminowych relacji z nimi. Korzyści finansowe: Badania pokazują, że klienci są skłonni płacić więcej za produkty i usługi pochodzące od firm zaangażowanych społecznie.
 • Wspieranie społecznych inicjatyw: Marketing społeczny umożliwia firmom aktywne wspieranie społecznych inicjatyw i działań charytatywnych, co może przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i poprawy dobrostanu społecznego.
 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy: Działania prospołeczne mogą również przyczynić się do stworzenia pozytywnego środowiska pracy, przyciągając i zatrzymując utalentowany zespół.

Kluczowe strategie marketingu społecznego:

 • Badanie rynku i analiza odbiorców: Kluczowym elementem skutecznego marketingu społecznego jest głębokie zrozumienie grupy docelowej. Przeprowadzenie analizy demograficznej, psychograficznej i behawioralnej pomaga lepiej zidentyfikować preferencje, potrzeby i motywacje odbiorców.
 • Wybór odpowiednich platform i kanałów: Nie wszystkie platformy społecznościowe są jednakowo skuteczne dla każdej kampanii. Warto dokładnie przeanalizować, na których platformach znajduje się docelowa grupa odbiorców i dostosować strategię do tych kanałów.
 • Mierzenie i analiza wyników: Regularne monitorowanie i ocena wyników kampanii pomaga zidentyfikować skuteczne strategie oraz dostosować działania w razie potrzeby.
csr activities

Jakie są narzędzia marketingu społecznego?

Narzędzia marketingu społecznego obejmują różnorodne środki i strategie, których ­­używa się do promowania społecznych inicjatyw oraz budowania zaangażowania społeczności. Oprócz tradycyjnych form promocji, takich jak billboardy, ulotki i reklamy w mediach, coraz większe znaczenie zyskują nowoczesne narzędzia internetowe i działania oparte na relacjach społecznościowych.

Współcześnie, aktywność w mediach społecznościowych stanowi kluczowy element marketingu społecznego. Działania influencerów, czyli osób mających wpływ na opinie i zachowania innych użytkowników w sieci, stają się coraz bardziej popularne i skuteczne. Poprzez współpracę z influencerami, firmy mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz budować autentyczne relacje z klientami.

Dodatkowo, istotnym narzędziem marketingu społecznego jest wsparcie finansowe udzielane różnym organizacjom i inicjatywom społecznym. Poprzez inwestowanie w działania charytatywne i społeczne, firmy mogą nie tylko promować swoje wartości i cele, ale także aktywnie wspierać dobro społeczne.

Warto również zauważyć, że coraz częściej firmy decydują się na oferowanie swoich usług lub produktów za darmo, lub przekazanie ich na cele charytatywne. Takie działania nie tylko promują pozytywny wizerunek marki, ale także przyczyniają się do realizacji społecznych celów i wartości.

Podsumowanie

Podsumowując, marketing społeczny stanowi istotny element strategii biznesowej, który łączy cele biznesowe z działaniami na rzecz społeczeństwa. Poprzez promowanie społecznych inicjatyw, firma może nie tylko budować pozytywny wizerunek, ale także angażować klientów, zyskiwać przewagę konkurencyjną i przyczyniać się do rozwiązania problemów społecznych.

Kluczowymi strategiami marketingu społecznego są badanie rynku i analiza odbiorców, wybór odpowiednich platform i kanałów komunikacji oraz systematyczne mierzenie i analiza wyników kampanii. Dodatkowo, istotnymi narzędziami w marketingu społecznym są aktywność w mediach społecznościowych, współpraca z influencerami oraz wsparcie finansowe udzielane różnym organizacjom i inicjatywom społecznym.

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu narzędzi i strategii marketingu społecznego, firma może osiągnąć nie tylko cele biznesowe, ale także przyczynić się do pozytywnych zmian społecznych i budowania lepszego świata dla wszystkich.

FAQ

Dlaczego marketing społeczny jest ważny dla firm?

Odpowiedź: Marketing społeczny jest ważny dla firm, ponieważ pomaga budować pozytywny wizerunek marki, zwiększać zaangażowanie klientów, wyróżniać się na tle konkurencji oraz przyczyniać się do rozwiązania problemów społecznych i poprawy dobrostanu społecznego.

Jakie są zalety marketingu społecznego dla firm?

Odpowiedź: Zalety marketingu społecznego dla firm obejmują budowanie pozytywnego wizerunku marki, zwiększanie zaangażowania klientów, poprawę relacji z interesariuszami, wzrost lojalności klientów, korzyści finansowe oraz wsparcie społecznych inicjatyw.

Jakie narzędzia są używane w marketingu społecznym?

Odpowiedź: Narzędzia marketingu społecznego obejmują aktywność w mediach społecznościowych, współpracę z influencerami, wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, oferowanie darmowych produktów lub usług oraz tradycyjne formy promocji, takie jak billboardy i ulotki.

Jak można zmierzyć skuteczność działań marketingu społecznego?

Odpowiedź: Skuteczność działań marketingu społecznego można mierzyć za pomocą różnych wskaźników, takich jak zaangażowanie społeczności, wzrost świadomości marki, zwiększenie liczby klientów lub sprzedaży, oraz analiza opinii klientów i społeczności.

Basia Zaraczyńska
Marketing Specialist

Basia jest absolwentką Komunikacji Wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim. W Neon Shake odpowiada za marketing agencji. Interesuje się UX Designem i brandingiem.

Zainteresował Cię ten temat i chciałbyś porozmawiać o podobnych działaniach w Twojej firmie?

Wypełnij formularz i umów się na 30-minutową, bezpłatną rozmowę strategiczną!

  Dziękujemy za wypełnienie formularza!

  Wkrótce skontaktujemy się z Tobą, by umówić zakres i termin spotkania. Na tej podstawie dobierzemy eksperta, który poprowadzi konsultacje.

  Życzymy udanego dnia :) zespół Neon Shake